ขรัวอินโข่ง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ขรัวอินโข่ง

ขรัวอินโข่ง เป็นจิตรกรเอกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นจิตรกรไทยคนแรกที่มีเขียนภาพแบบตะวันตก ที่มีมิติความลึกมากกว่าจิตรกรรมไทยที่มีเพียงแค่ 2 มิติ คือกว้างและยาว ขรัวอินโข่งเป็นพระภิกษุที่บวชตลอดชีวิตชาวบ้านบางจาน เมืองเพชรบุรี มีชื่อเดิมว่า อิน ท่านได้เดินทางมาบวชสามเณรในกรุงเทพ แต่ถึงวัยที่ต้องบวชเป็นพระแล้วก็ยังไม่ยอมสึกจากเณรบวชพระเสียที จึงถูกเรียกโดยทั่วไปว่า โค่ง ที่หมายถึงโตหรือแก่ไว รวมกับนามเดิมของท่านเป็น อินโค่ง และเพี้ยนไปเป็น อิงโข่ง ในเวลาต่อมา ต่อมาท่านยอมบวชพระที่วัดราชบูรณะจนมีความรู้แตกฉานทั้งทางธรรมและทางโลก ซึ่งเจ้านายในสมัยนั้นนิยมรับสั่งเรียกว่าขรัว จึงเป็นขรัวอินโข่งที่ปรากฏในปัจจุบัน สำหรับประวัติส่วนตัวของท่านปรากฏน้อยมาก สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดในสมัยรัชกาลที่ 3 และเสียชีวิตในสมัยรัชกาลที่ 5 ท่านเป็นจิตรกรที่มีความสามารถในการเขียนภาพทั้งแบบไทยและแบบตะวันตก ที่ส่วนใหญ่มีลักษณะปริศนาธรรมแบบไทยแต่บุคคลหรือสถานที่ในภาพกับเป็นชาวตะวันตกและสถานที่แบบตะวันตก การวาดภาพปริศนาธรรมที่มีมาจากในช่วงนั้นไทยหรือสยามต้องเผชิญหน้ากับลัทธิล่าอาณานิคม จึงต้องปรับปรุงบ้านเมืองให้ทันสมัยแบบตะวันตก เมื่อท่านได้มีโอกาสสนทนากับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงผนวชอยู่ พระองค์ได้มีรับสั่งให้ขรัวอินโข่งวาดภาพปริศนาธรรมตามแนวคิดของพระองค์ในแบบศิลปะตะวันตก ซึ่งขรัวอินโข่งสามารถวาดออกมาได้อย่างดีจนมีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบัน ภาพที่มีชื่อเสียง อาทิ ภาพเขียนประกอบสุภาษิตคำพังเพย ในพระอุโบสถวัดศรีรัตนศาสดาราม ภาพวาดพระราชพงศาวดารในหอราชกรมานุสรณ์และหอราชพงศาสร ภาพวาดสีฝุ่น 5 ภาพ ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์พระนคร ภาพวาดในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ภาพวาดในพระอุโบสถวัดมหาสมณาราม เพชรบุรี และภาพวาดในพระอุโบสถวัดบรมนิวาสกรุงเทพฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *