เขียนสูตรปฏิบัติงานสำหรับสอนงาน

 

Image result for employee relationship

 

ส่วนใหญ่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลมักจะขอให้หัวหน้างานจัดทำใบพรรณนาหน้าที่งานหรือ Job Description เพื่อแจกแจงขอบเขตหน้าที่การงานความรับผิดชอบและนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลต่างๆ เช่น การประเมินค่างานเป็นต้นแต่สำหรับฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เน้นเรื่องการพัฒนาความรู้ความสามารถ จะขอให้หัวหน้างานจัดทำ Job Break Down คือ ใบแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นคู่มือในการสอนให้แก่ทีมงาน ในห้วงเวลาที่ภาวะเศรษฐกิจยังไม่สู้ดีนักการแข่งขันและการต่อสู้ในตลาดยังจะรอดูท่าทีกันอยู่เช่นนี้ น่าจะเป็นจังหวะเวลาที่หัวหน้าจัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ในวิธีการทำงานกันอย่างเป็นระบบและทั่วถึง เพราะการจัดทำใบแสดงขั้นตอนวิธีการและเคล็ดลับในการทำงานต่างๆนั้นจะเลือกให้มีการสอนงานและทบทวนการปฏิบัติงานในรายละเอียดซึ่งจะประกันได้ว่าสามารถรักษามาตรฐานและคุณภาพในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งใบแจกแจงวิธีการปฏิบัติงานเป็นมากกว่าการบอกขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่เป็นการดึงภูมิปัญญาความรู้ที่ติดอยู่ในตัวคน

แนวทางการจัดทำแบบฟอร์มมีลักษณะดังนี้

1. เขียนหมวดหรือประเภทของงานไว้อย่างชัดเจน

2. อธิบายวัตถุประสงค์โดยย่อของการปฏิบัติ

3. ระบุอุปกรณ์ เครื่องมือ เอกสาร ข้อมูลที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานไว้ให้ครบ

4. แยกย่อยกระบวนการการทำงานออกเป็นขั้นเป็นตอน

5. เขียนจุดสำคัญ

6. ทบทวนขั้นตอนและจุดสำคัญทั้งหมด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *