รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ปราศจากอคติ

การทำงานให้สำเร็จ ขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญ

คือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่ง 

สามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ต้องดำเนินคู่กันไป

และจำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกายสุจริตใจ ด้วยความคิดความเห็นที่เป็นอิสระ

ปราศจากอคติ และด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผลด้วย

จึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมาย และประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริง

พระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

1  เมษายน  2528


 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ขยันอดทน

ขยันอดทน

เด็ก ๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว ยังต้องหัดทำงานและทำความดีด้วย

เพราะการทำงานจะช่วยให้มีความสามารถ มีความขยันอดทนพึ่งตนเองได้

และการทำดีนั้น จะช่วยให้มีความสุขความเจริญ ทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกต่ำ

พระบรมราโชวาท

พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี 2530

พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

10  มกราคม  2530

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *