พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรวรฤทธิ์

 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรวรฤทธิ์

 

ผู้บุกเบิกกิจการตำรวจไทยและเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ก่อสร้างตำหนักในหัวหิน
วันที ๗ พฤษภาคม
– ปี ๒๓๙๘ เป็นวันประสูติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์

พระราชในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดากลิ่น คชเสนี
กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ ทรงว่าราชการกรมพระนครบาล

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะนั้นเรียกชื่อว่า “คอมมิตตี กรมพระนครบาล” ทรงเป็นผู้ปรับปรุงและจัดระเบียบกิจการตำรวจกรมกองตระเวน ตามแบบอย่างของสิงคโปร์ หลังจากได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประพาสสิงคโปร์ เมื่อ ร.ศ. ๑๐๙ (พ.ศ. ๒๔๓๓) ต่อมาได้พัฒนามาเป็นกิจการตำรวจไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ ทรงรับราชการเป็นสมุหมนตรี

และเสนาบดีกระทรวงมุรธาธร น.ท.(หญิง) ม.ล. อภิรดี กฤดากร ม.ล.ลักษสุภา กฤดากร และม.ล.กอกฤษต กฤดากร ได้เล่าถึงพระองค์ในหนังสือ “๑๐๑ จุลจักรี ๑๐๑ ปี จุลจอมเกล้า” ไว้ว่า

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ ทรงเป็นนักปฏิวัติประชาธิปไตยรุ่นแรก ทรงเป็นผู้นำสำคัญที่มีบทบาทในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเดิม ให้เป็นระบอบประชาธิปไตย

 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรวรฤทธิ์

 

การถวายฎีกาที่เป็นประวัติศาสตร์คือ การถวายฎีกาขอพระราชทานการปกครองแบบประชาธิปไตยจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นำโดย กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ พร้อมกับเจ้านายและขุนนาง ซึ่งเป็นบทบาทในฐานะประชาชน

กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ ทรงสะท้อนปัญหาของประชาชน กล่าวคือ ทรงเป็นตัวแทนของประชาชนในการเรียกร้องจนนำไปสู่การเลิกทาส ซึ่งเป็นการให้หลักความเสมอภาค และหลักเสรีภาพพื้นฐานแก่ราษฎรในเบื้องต้น

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ ยังทรงพระปรีชาด้านการออกแบบ ทรงเป็นผู้ออกแบบควบคุมการสร้างพระเจดีย์วัดราชาธิวาสวิหาร ซึ่งเริ่มทรุดโทรม โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ใหม่เป็นรูปทรงชวาในสมัยศรีวิชัยครอบพระเจดีย์องค์เดิม

นอกจากนี้ ยังทรงออกแบบพระที่นั่งขนาดใหญ่ชื่อว่า “อุทยานภูมิเสถียร” ซึ่งเป็นพระที่นั่งอีกแห่งหนึ่งที่มีประวัติการสร้างใหม่ทับซ้ำของเดิมหลายครั้งหลายครา

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสิงคโปร์ กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ ได้ตามเสด็จไปดูงานตำรวจของสิงคโปร์ด้วย เมื่อกลับมาประเทศไทย จึงมาพัฒนาตำรวจไทย อีกทั้งพระองค์ยังเป็นผู้บุกเบิกและเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ก่อสร้างตำหนักในหัวหิน

ซึ่งต่อมาได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ ประทับที่วังมะลิวัลย์จนสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๔๖๘ ทรงเป็นต้นราชสกุล กฤดากร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *