พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียว ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 ทรงเป็นสยามมกุฎราชกุมารพระองค์ที่ 3 ของไทย

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 บีบีซีไทยรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ 10 พระรูปในประวัติศาสตร์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนถึงเสด็จขึ้นครองราชย์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยพระราชโอรสและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่

คือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เมื่อปีพ.ศ. 2496

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขณะทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ทรงเรือใบขนาดเล็กในสระของพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงสำราญพระอิริยาบถ ณ คฤหาสน์คิงส์บิเชส  ที่ประทับส่วนพระองค์ในเมืองซันนิงฮิลล์

มณฑลเบิร์กเชียร์ของอังกฤษ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2509 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงผนวชที่วัดบวรนิเวศวิหารในปี พ.ศ. 2521 ขณะทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระสมณนามว่า “วชิราลงกรโณภิกขุ”

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ขณะทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จไปในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทในพระบรมมหาราชวัง

ทรงโบกพระหัตถ์แก่พสกนิกรที่มารอเฝ้าในวันสุดท้ายของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *